BESTUUR

voorzitter- Penningmeester

 

Anna Missinne

 

anna@stapjeindewereld.be

ondervoorzitter

 

Manuela Seldeslachts

 

manu@stapjeindewereld.be

secretaris

 

Lut Van Acker

 

Lut@stapjeindewereld.be

leden Algemene Vergadering:erevoorzitster An-Katrien De Weer, Walter Debroyer, Anna Missinne, Frans Decuyper, Liesbeth Delbeke, Lut Van Acker, Mieke Luyckx, Hanne Vandermeerschen, Sandra Leener, Wendy Renders, Ouafae Ait El Houjaj, Mieke Drossart en Dirk Rondas.

Dagelijks bestuur Stapje in de wereld in de Rodenbachstraat 45 te Kessel-Lo van 18u-21u

 

in 2018: 14 november en 12 december: voorbereiding weekend

in 2019 : 9 januari - 20 februari - 13 maart - 10 april - 8 mei - 12 juni

 

Open algemene vergadering : zaterdag 30 maart 2019 - 8:30- 12u30' goedkeuring rekening 2018, kwijtig bestuuur, aanpassing begroting en varia

 

Kom je graag naar de Algemene Vergadering? Geef ons een seintje tegen 10 maart.