pers

 

 

december 2018 : Vrouwen met vaart : Het verhaal van Manu

Kerk en Leven: Wat Stapje voor mij betekende

 

29 juni 2018: het verhaal van Manuela

 

Artikel in het blad van de Gezinsbond juni 2018: interview met Manuela Seldeslachts, vrijwilliger bij Stapje in de wereld. Manuela heeft op 20 maart 2018 een informatiesessie over Stapje gegeven aan de OCMW-raad van Aarschot.