vorming-inschr

Formulier in te vullen voor inschrijving in vorming 7-8-9 februari 2020 : Pat Patfoort

Je ontvangt van ons een inschrijfbevestiging van zodra we je betaling en dit formulier ontvangen.

De betaling kan op rekening nr BE73 0689 0443 1360 van VZW Stapje in de wereld, met vermelding Patfoort en de voornamen van de deelnemers: Kostprijs 10 € voor leden van stapje die behoren tot de doelgroep - 50 € voor leden van Stapje die niet tot de doelgroep behoren - 250 € voor wie geen lid is van Stapje in de wereld.

Iedereen die vrijwilliger is of wie als deelnemer meeging op een vakantie met Stapje in de wereld is lid van Stapje in de wereld.


 
 
 
 
 
 
 
ja
neen