voor wie

WIE KAN MEE:  we volgen de criteria van "Iedereen verdient vakantie".


Beschikbaar maandinkomen: loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur, ... er wordt geen rekening gehouden met de kinderbijslag.


                                Eén volwassene  € 1.139
per extra gezinslid ouder dan 14 jaar  + € 570
      per extra kind jonger dan 14 jaar   + € 342
                                                               min de ziektekosten


Een attest van verhoogde tegemoetkoming door het ziekenfonds telt eveneens.


of je hebt recht op een volledige studiebeurs

je bent in schuldbemiddeling

je hebt een langdurig zieke in huis

je hebt een minder-valiede persoon in huis


Verbetert je financiële situatie, dan zijn wij heel erg blij voor je. Kijk op FAQ naar je mogelijkheiden.