VORMING

 In 2020 is er een intensief vormingsweekend :
ik wil /jij wilt niet 
geweldloos samenwerken o.l.v. Pat Patfoort 


De kostprijs is 50 € leden /10 € voor doelgroep leden/ 100 € niet-leden.

maaltijden zijn inbegrepen,overnachting is niet voorzien maar kan geregeld worden. 

volledig geleid door Patfoort, de auteur en grondlegger van deze beproefde werkwijze.


Vrijdagavond 7 februari 2020

Onthaal in het Oratoriënhof Mechelsestraat 111 te Leuven : 20u een eerste inleidende sessie


Zaterdag 8 februari 2020 9-12:30 en 14-17:30 

          Zaterdagavond: gezellig samenzijn vrijwilligers/deelnemers Stapje in de wereld


Zondag 9 februari 2020 9-12:30 en 14-17:30 

Opbouwend en geweldloos omgaan met conflicten


Tijdens dit WE wordt vooreerst duidelijk gemaakt wat een conflict precies is, hoe het ontstaat en wat de talrijke, pijnlijke gevolgen ervan zijn. Daarna worden op basis van eenvoudige en zeer herkenbare schema’s (van het MmE-model) inzichten meegegeven hoe men op verschillende wijzen met conflicten kan omgaan: op een destructieve manier, voor de anderen en voor onszelf, of op een opbouwende en geweldloze manier. Er wordt aandacht gegeven aan preventie van conflicten, geweldloze hantering en transformatie van conflicten. We bekijken welke vaardigheden en tools daarvoor nodig zijn, en leren ze gebruiken in allerlei concrete situaties.

Wat kunnen we verwachten van deze tweedaagse?
Minder bang worden van conflicten omdat men beter weet hoe ermee om te gaan. Er niet meer onder lijden, er geen slachtoffer meer van zijn, verandering brengen in ons leven wat dat betreft. Beter begrijpen wat onze bijdrage is in conflicten. In staat zijn conflicten werkelijk te vermijden en ze te hanteren op een opbouwende wijze. Geliefden, vrienden of collega’s kunnen helpen die in conflictsituaties verwikkeld zijn.

Hoe wordt er gewerkt?
Er wordt een theoretisch kader opgebouwd dat rijkelijk wordt geïllustreerd door herkenbare, dagdagelijkse voorbeelden. Deze opbouw wordt regelmatig onderbroken door oefeningen om de theoretische inzichten in de praktijk te leren omzetten: in subgroepjes reacties en ervaringen uitwisselen, observatie- en analyse- oefeningen, kleine rollenspelen, creatieve improvisaties, …


Dr. Pat Patfoort is antropologe, docent, auteur en trainster met nu ongeveer 50 jaar ervaring. Ze werkt rond conflicten van het niveau van de opvoeding, via koppelrelaties en relaties in groepen, tot het inter-ethnisch niveau. Ze is oprichtster en voorzitster van vzw De Vuurbloem in Brugge, ze is gehuwd, moeder van twee en grootmoeder van vier (www.patpatfoort.be).

 

 

Twee leden volgden in 2019 de hoofdmoni cursus van VDS in Brussel.  Vier leden volgden de de animatorcursus van AFYA. Wil jij graag een moni cursus volgen maar lukt dit niet omdat het te duur is? Wij schieten je het inschrijvingsgeld voor.  als je bij ons nadien ook moni wordt. Het kost je zelf maximum 60 €. Wat je van de gemeente of het participatiefonds terugkrijgt stort je wel terug aan Stapje.