start

        VZW Stapje in de wereld

Vakanties en uitstappen voor mensen die dapper rondkomen met een (te) klein budget

De beheerraad heeft op 11 januari een voorstel tot nieuw businessplan van Stapje in de wereld gedaan dat aan de Algemene vergadering in april ter bekrachtiging wordt voorgelegd. 


Bij de start in 2016 was het doel 'betaalbare vakantie en uitstappen met persoonsversterkende inslag' mogelijk maken.  In 2017 is het streven naar zelfredzaamheid  toegevoegd. 


Uit onze huidige werking blijkt dat we het belangrijk vinden dat iedereen  'mens tussen de mensen kan zijn' en 'uit de isolatie komt die armoede veroorzaakt'. Je opgenomen weten in een groep en kunnen  deelnemen aan de 'gewone' wereld is erg belangrijk. Alle drempels die dit verhinderen willen we wegwerken. Vandaar dat Stapje actief meewerkt aan 'rap op stap' en de 'uitpas' en verder werkt aan het wegwerken van drempels.


We zoeken vrijwilligers die extra aandacht aan de 'verjaardagen' willen geven en willen meewerken aan een infomail die per kwartaal naar onze leden gestuurd wordt. 


We hopen dat onze projectinsteek om ROMA aan ons te laten uitleggen wat er belangrijk is voor hen en wat hun drempels zijn om deel te nemen aan de activiteiten van Stapje.


We willen inwoners van buiten Vlaams-Brabant uitnodigen om in Vlaams-Brabant toerist te zijn en nemen daarvoor contact op met de provincie. 

Caritas Vlaanderen steunt ons project . Je vindt een heel artikel over Stapje als je klikt op Caritas Vlaanderen steunt ons project.


Mai stapt voor Stapje van Kessel-Lo naar Mechelen op donderdag 23 december 2021 start om 00.00u - Stapje in de wereld - Give a Day (samenaltijdwarmer.be)


 

Bij voorbaat onze warme hartelijke dank en geluk nu en in het nieuwe jaar!  

Namens de deelnemers en vrijwilligers en zeker namens Mai, Mieke, Manu, Veerle, Ouafae en Anna

LUSTRUM STAPJE


Stapje in de Wereld is binnenkort 5 jaar oud! 

Dat gaat we uiteraard vieren :-)


De datum in 2022 volgt