start

VZW Stapje in de wereld
organiseert betaalbare vakanties voor mensen die dapper rondkomen met een te klein budget - je kan nù inschrijven!

klik op de tekst onder foto voor info over deze vakantie

De jeugd en jongerenvakanties gaan door mits een CORONA protocol van de Ambrassade:
We gaan met max 50p in een vakantiebubbel, leiding en kookploeg inbegrepen.tekst hieronder in het Nederlands-Frans-Engels-Swahili  


HELAAS de gezinsvakanties is niet mogelijk binnen de regels van de veiligheidsraad en moeten we annuleren. 


Er kunnen geen zieke of mogelijks besmette personen vertrekken! Er zijn een aantal deelnamevoorwaarden: 

·         Wie ziek is kan niet deelnemen

·         Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan een activiteit of kamp EN bij
           terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.

·         Wie ziek was (geen Covid – 19) voor de activiteit of het kamp moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname symptoomvrij zijn

·         Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, broer, zus, ..) moet getest worden en moet de termijn voor
          thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de corona patiënt en kan dus niet verder deelnemen aan activiteiten etc.

 

Aucune personne malade ou potentiellement infectée ne peut partir! Il existe un certain nombre de conditions de participation :

·         Ceux qui sont malades ne peuvent pas participer.

·         Toute personne ayant eu Covide-19 doit compter au moins 7 jours après le diagnostic avant de participer à une activité ou un camp ET sont au retour
          également sans symptômes pendant 3 jours.

·         Ceux qui étaient malades (pas de Covide – 19) avant l’activité ou le camp doivent être sans symptômes 3 jours précédant la participation.

·         Toute personne qui a une personne infectée dans sa propre bulle familiale / bulle primaire (parent, frère, sœur, ..) devrait être testé et doit respecter le
          délai d’isolement à domicile du dernier contact avec le patient corona et ne peut donc pas participer davantage aux activités, etc.

 

No sick or potentially infected persons can leave! There are conditions for participation:

·         Those who are ill cannot .

·         Who has had Covid-19 must count at least 7 days after diagnosis before being able to participate in an activity or camp again and on return you will  
          have to be symptom-free for 3 days.

·         Those who were ill (no Covid – 19) for the activity or camp must be symptom-free in the 3 days prior to participation.

·         Who has an infected person within their own family bubble/primary bubble (parent, brother, sister, ..) must be tested and must respect the time limit
          for home isolation from the last contact with the corona patient and thus cannot participate further in activities etc.


Hakuna watu walioambukizwa wagonjwa au walioathirika wanaweza kuondoka! Kuna masharti ya kushir


  • • Wale ambao ni wagonjwa hawawezi.
    • Ni nani aliye na tamaa-19 lazima kuhesabu angalau siku 7 baada ya utambuzi kabla ya kuwa na uwezo wa kushiriki katika shughuli au kambi tena na baada ya kurudi utakuwa na dalili-bure kwa siku 3.
    • Wale ambao walikuwa wagonjwa (wasio na tamaa – 19) kwa ajili ya shughuli au kambi lazima iwe dalili-bure katika siku 3 kabla ya kushiriki.
    • Ambaye ana mtu aliyeambukizwa ndani ya Bubble yao ya familia/Bubble msingi (mzazi, ndugu, dada, ...) lazima kujaribiwa na lazima heshimu kikomo cha muda kwa ajili ya kutengwa nyumbani kutoka kwa mawasiliano ya mwisho na mgonjwa Corona na hivyo haiwezi kushiriki zaidi katika shughuli nk.

Tijdens de vakanties vertellen mensen ons over hun dromen.


10 kinderen en 2 volwassene  helpt Stapje in de wereld een droom waar te maken met de steun van de nationale loterij: (de namen zijn fictief, de activiteiten niet)


     Lieve volgde in de zomervakantie een dansweek met oa afrikaans dansen in ternat

     Zoe leert fietsen, we zoeken nog een goede fiets voor haar, die welke we hebben is te groot

     Martine volgt schilderles, we kochten verf en canvas voor haar

     Sandra speelt voetbal bij OHL

     Jonas leert zwemmen

     Pieter leer top woensdagnamiddag programmeren.

     Frans, Marieke en Linda gaan in het weekend naar het crea-atelier

     Viv herstelt van een ziekte en kan met haar elektrische fiets nu haar boodschappen doen en haar omgeving wat ruimer verkennen.


Heb jij een droom? laat het ons weten!