start

VZW Stapje in de wereld

info@stapjeindewereld.be


IN CORONA TIJDEN : volgens de geldende normen!

organiseert betaalbare vakanties voor mensen die dapper rondkomen met een te klein budget - je kan nù inschrijven!

klik op de tekst onder foto onderaan voor info over deze vakantie

1 De bubbelvakanties:  een midweek buitenhuis of een 3 nachtjes ondersteunde vakantie thuis en 1 nachtje op hotel

kunnen vanaf 1 mei van start gaan met reservaties: je kan bij Veerle Bonte meer info krijgen: veerle@stapjeindewereld.be. Je betaalt het zelfde lidgeld als voor de gewone groepsvakanties als je binnen het budget blijft dat groter is als er meer personen in de bubbel zijn.


2. de bubbeldaguitstap is een daguitstap groepjes van max 3 kwetsbare personen waar een vrijwilliger noodzakelijk bij is én tot de bubbel behoort. Dat kan al vanaf 13 april starten! contacteer Maya via Koffimaya@yahoo.fr . Stapje betaalt 3/4de van de kosten van het vervoer en de animatie verminderd met 1 € administratiekosten per persoon. De rest van de kosten wordt verdeeld onder het aantal deelnemers. De vrijwillger gaat kostenloos mee. Iedereen zorgt zelf voor picknick of een drankje. De reservatie verloopt zo mogelijk via 'iedereen verdient vakantie' én het vervoer wordt op de zuinigst mogelijke manier geregeld, maar moet ook nog praktisch blijven.  De vrijwilliger die tot een kwetsbare doelgroep behoort ontvangt een vrijwiligersvergoeding.


3. Stapje in de wereld viert lustrum 5 jaar op 11 november in de jeugdherberg de Blauwput in Kessel-Lo


4. Op 15 september wijzigt het adres van de maatschappelijke zetel naar Kerkhofdreef 3 in 3001 Heverlee.