pers

publicatie intervieuw op Caritas Vlaanderen : december 2021: Caritas Vlaanderen steunt ons projectdecember 2018 : Vrouwen met vaart : Het verhaal van Manu

   Kerk en Leven: Wat Stapje voor mij betekende


29 juni 2018: het verhaal van Manuela


Artikel in het blad van de Gezinsbond juni 2018: interview met Manuela Seldeslachts, vrijwilliger bij Stapje in de wereld. Manuela heeft op 20 maart 2018 een informatiesessie over Stapje gegeven aan de OCMW-raad van Aarschot.