engagementsverklaring armoedebestrijding

Hendrik Delagrange voorzitter SP.A Leuven tekende op 2 oktober namens de SP.A

Jan Mertens lijsttrekker GROEN Leuven tekende op 3 oktober namens GROEN

Lorin Parys lijsttrekker van NVA tekende op 4 oktober namens de NVA

Els Van Hoof 2de op de CD&V lijst Leuven tekende namens de CD&V op 12 oktober

Line De Witte van PVDA volgt dit op in Leuven: belofte tijdens Rood Fonske in Leuven 2 februari 2019


Ook Liever Leuven onderschrijft de engagementsverklaring

.....geen antwoord van VB;

Geachte lijsttrekker of voorzitter van een partij die opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leuven op 14/10/2018

 

Welzijnsschakels, en meer specifiek, vzw Stapje in de Wereld, vraagt aan alle partijen of ze een engagementsverklaring willen onderschrijven in verband met armoedebestrijding gedurende de volgende beleidsperiode.

Vanuit Welzijnsschakels en  Stapje in de Wereld  beloven we alvast dat we volop mee zullen werken om onderstaande punten waar te maken.

 

ENGAGEMENTSVERKLARING ARMOEDEBESTRIJDING na 14/10/2018

Onderstaande persoon, engageert zich met zijn partij om in de komende beleidsperiode in onze gemeente het volgende te verwezenlijken:

 

O Betaalbaar wonen, door het Sociaal Verhuur Kantoor te promoten bij verhuurders en sociale huisvesting uit te laten breiden

0 Laagste inkomens verhogen, door aanvullende steun bij het leefloon toe te kennen via een objectieve bepaling (sommige OCMW’s werken met de Budgetstandaard en het REMI-Systeem) en alle rechten toe te kennen (systematisch overlopen van mogelijke rechten bij contact met hulpvrager).

0 Samenwerking rond armoede met scholen, gemeente, OCMW en armoedeverenigingen  ondersteunen.

0 Groepswerking van mensen in armoede steunen (en zo sociaal isolement doorbreken) via jaarlijkse subsidie.

0 Bereikbaar en betaalbaar cultuur- en vrijetijdsaanbod voor mensen met laag inkomen.  UiTpas aan kansentarief blijven promoten. Samenwerking tussen gemeentelijke diensten en armoedewerkingen steunen.

0 Betaalbare psychologische hulp voor kinderen, jongeren en hun gezin aanbieden in samenwerking met Huis van Het kind en andere partners.

0 Lagere drempel naar de hulpverlening uitbouwen door regelmatige aanwezigheid van een maatschappelijk werker van het OCMW tijdens ontmoetingsmomenten van armoedewerkingen. Zelf contact opnemen vanuit de hulpverlening met kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouders met kinderen.

0 Dialoog met armoedewerkingen, OCMW en gemeentediensten om signalen op te vangen en aan te pakken.

0 Vóór het nemen van elk besluit van de gemeente voorafgaand een armoede toets doen. Onze doelgroep heeft geen enkele marge om méér te betalen.

 

Naam:

functie in partij:

naam partij:

datum:

 

Kan je ons een pdf met je handtekening van deze verklaring bezorgen?

We brengen de lokale media op de hoogte van de resultaten en gaan met veel zorg na de verkiezingen samen met mensen in armoede het beleid verder opvolgen.

Hartelijk dank voor jullie inzet voor kwetsbare mensen en veel succes op 14 oktober.