PRIJS

Kostpijs voor de hele vakantie all in

sigaretten en alcohol uitgezonderd


zonder inkomen uit arbeid

mét inkomen uit arbeid heb je bijgevolg recht op fiscale aftrek kinderopvang énkel voor kinderen tot 12 jaar en enkel tijdens de kindvakantie

55+ wandel/fietsvakantie

100 € in een tweepersoonskamer en 140 € voor een eenpersoonskamer

idem

Volwassene gezinsvakantie

60 €

idem

kind 1 in alle vakanties

30 €

50 €

kind 2 in alle vakanties

25 €

40 €

vanaf kind 3 in alle vakanties

20 €

30 €

jonger dan 3 jaar in alle vakanties

gratis

idem

Kinderen krijgen een attest deelname aan vakantie mee voor de mutualiteit. Sommige mutualiteiten betalen 5 € per dag terug, mits je het binnen de maand na de vakantie indient.

we helpen je bij het maken van je valies


we zoeken samen met jou naar comfortabel vervoer tot aan en vanaf de opstapplaats van de bus


er is één warme maaltijd per dag

De eerste keer dat je kind in hetzelfde jaar op vakantie meegaat betaalt het de prijs zoals in de tabel. Als je kind een tweede keer meegaan herbegint de telling vanaf kind 1 en betaalt het weer 30 € en kind 2 25 € enz... (prijzen zonder inkomen uit arbeid)

voorbeeld:


in het gezin van mama Anna en papa Pol zijn er 5 kinderen: Jan Piet Ahmed, Lies en Trees. Trees is 6 maand de anderen zijn ouder dan 3j.

 

In 2018 mama Anna, Lies en Trees gaan mee op gezinsvakantie en betalen samen 90 €

                mama Anna 60 €

                Lies kind 1:   30 €

      Trees <3j        0 €


in 2018 gaan Jan  en Piet mee op fietsvakantie: zij betalen samen 45 €      Jan is kind 2 : 25 €

                                                                                   Piet is kind 3: 20 €


in 2018 gaan Papa Pol , Piet, Ahmed en Lies gaan mee op vrijwilligerswerkstagevakantie. Gedurende 2,5 dagen is er vrijwilligesstage.


       Papa Pol krijgt voor de vrijwilligerswerkstage 15 € x 5 :  75 €


                    Papa Pol betaalt:    60 €

   Ahmed is kind 4:    20 €

                  Piet gaat voor de 2de keer mee in 2018 dat is tarief kind 1:   30 €

Lies gaat voor de 2de keer mee in 2018 dat is tarief kind 2 :  25 €


Ze betalen 135 € - 75 € = 60 €

Fiscaal attest voor opvang van kinderen <12 jaar.


Als papa of mama een inkomen heeft uit arbeid krijg je van ons een fiscaal attest voor aftrek van opvang van kinderen. De belastingsvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar. Je mag alle opvangkosten inbrengen, tot maximaal 11,20 euro per dag en per kind. Je moet de (begrensde) uitgaven opnemen in het vak X, rubriek B, code 1384 van je aangifte. De belastingvermindering (45%) gebeurt automatisch. Het attest krijg je van Stapje in de wereld in de maand maart volgend op de vakantie, als je aangeeft dat er een inkomen uit arbeid is.

Indienen kosten vakantie voor de kinderen bij je ziekenkas.

Het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) en de Bond Moyson komen tot  5 € per dag per kind tussen in de werkelijk betaalde kosten van de vakantie.  Het attest krijg je van ons na de vakantie.