voor wie

Wie kan er met ons mee?

Onze vakanties zijn zo tof dat iedereen met ons meewil! Onze doelgroep zijn mensen in kwetsbare situaties. We volgen hiervoor de criteria van 'Iedereen Verdient Vakantie'


  • je hebt recht op een volledige studiebeurs
  • je bent in schuldbemiddeling
  • je hebt een langdurig zieke in huis
  • je hebt een minder-valide persoon in huis
  • je hebt een attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • je hebt recht op een leefloon


  • of je beschikbaar maandinkomen: loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur, is, zonder rekening te houden met de kinderbijslag, is gelijk aan of lager dan: 


   


 

Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je € 647erbij tellen.
Per extra kindjonger dan14 jaar mag je € 388 erbij tellen.


         én je kan de ziektekosten aftrekken


Als je inkomen hoger is dan deze bedragen maar lager ligt dan het inkomen dat je nodig hebt voor een menswaardig leven volgens het referentiebudget, dan neem je zeker contact op met ons! 


Verbetert je financiële situatie, dan zijn wij heel erg blij voor je.

Kijk op FAQ naar je mogelijkheden.


Ook mensen die hun job verloren door faling van hun eigen bedrijf of door het mislopen van een borgstelling van hun kinderen waardoor ze huis en goed verloren kunnen wij heel moeilijk vinden en toch hebben deze mensen het brood nodig om er eens uit te zijn. Aarzel niet om de stap te zetten naar ons! Je zal er echt deugd van hebben. Een 'opstapje' kan je best gebruiken!


inkomen per maand

huishouden bestaat uit:

1.293 €

een alleenstaande

1.939 €

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar

2.327 €

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar en 1 kind

2.715 €

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar en 2 kinderen

1.681 €

1 gezinslid ouder dan 14 jaar en 1 kind

2.068 €

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen