voor wie

WIE KAN MEE:  we volgen de criteria van "Iedereen verdient vakantie".


je hebt recht op een volledige studiebeurs


je bent in schuldbemiddeling


je hebt een langdurig zieke in huis


je hebt een minder-valide persoon in huis


je hebt een attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds


je hebt recht op een leefloon


of je beschikbaar maandinkomen: loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur, is, zonder rekening te houden met de kinderbijslag, gelijk aan of lager dan: 


                               voor één volwassene  € 1.187 
    per extra gezinslid ouder dan 14 jaar  + € 594
         per extra kind jonger dan 14 jaar   + € 356 
                                                              én je kan de ziektekosten aftrekkenVerbetert je financiële situatie, dan zijn wij heel erg blij voor je.

Kijk op FAQ naar je mogelijkheden.