voor wie

WIE KAN MEE:  we volgen de criteria van "Iedereen verdient vakantie".


je hebt recht op een volledige studiebeurs


je bent in schuldbemiddeling


je hebt een langdurig zieke in huis


je hebt een minder-valide persoon in huis


je hebt een attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds


je hebt recht op een leefloon


of je beschikbaar maandinkomen: loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur, is, zonder rekening te houden met de kinderbijslag, gelijk aan of lager dan: 


                               voor één volwassene  € 1.187 
    per extra gezinslid ouder dan 14 jaar  + € 594
         per extra kind jonger dan 14 jaar   + € 356 
                                                              én je kan de ziektekosten aftrekken


Als je inkomen hoger is dan deze bedragen maar lager ligt dan het inkomen dat je nodig hebt voor een menswaardig leven volgens het referentiebudget, dan neem je zeker contact op met ons! Verbetert je financiële situatie, dan zijn wij heel erg blij voor je.

Kijk op FAQ naar je mogelijkheden.