vrijwilliger

We zoeken dringend enkele bekwame mensen voor het medebestuur. je opdracht is mee nadenken, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen, communicatie verbeteren en de organisatie mee dragen.


Ervaring in besturen en het werken met mensen uit de kansarme doelgroep  is welkom. Inzicht in welke vormingen er nodig zijn en deze organseren. behoort tot je opdracht.

Elke vrijwilliger ondertekent een ingevulde afsprakennota. Dit kan ook digitaal.  Daarin staan onze missie en doel en je inzet, je rechten bv. de verzekering en je plichten uitgelegd.


Alle studentvrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding van 32 € per dag dat ze hun taak uitvoeren. De kookploeg krijgt dit voor elke dag, de monitoren voor de dagen dat de deelnemers er zijn.  

Animatoren van de moeder-kind of gezinsvkantie krijgen geen vrijwilligersvergoeding voor de dag dat we naar het pretpark gaan.


Eén hoofdverantwoordelijke per vakantie krijgt 48 € per dag.


Vrijwilligers uit de doelgroep bij onze rap op stap krijgen 8 € per sessie.


Als je mee gaat op een vakantie als vrijwilliger krijg je een 'intake'-gesprek. Tijdens de vakantie willen we het beste uit onszelf en uit de groep naar boven halen. Het is dan ook belangrijk dat we de sterke kanten en de valkuilen van mekaar kennen voor we vertrekken. Die komen naar boven in anderhalf uur samen praten en benoemen van onze sterke kanten en onze uitdagingen.

Interesse? Bel of mail ons met de vraag naar een 'intake'. Die plannen we samen op een rustige plaats waar we niet gestoord worden. Jij verneemt van ons wat ons doel is en wat je zoal kan doen als vrijwilliger bij Stapje in de wereld.


Na de intake volgt onmiddellijk de beslissing of je aangenomen wordt of dat je best nog wat wacht. Bij groen licht volgt de afsprakennota die door beide partijen ondertekend worden.


Je bent best 16 jaar als je bij de gezinsvakanties monitor wil zijn. Bij de kindervakantie kan dat al van wat jonger. We moedigen je aan om een vorming voor monitoren te volgen.


Behoor je als vrijwilliger zelf tot de doelgroep?

1. dan kan je voor meerdere monitorcurusussen via 'Iedereen verdient vakantie' langs ons inschrijven voor bv. 60€ ipv voor 200€.

2. dan krijg je per halve monitordag in functie (aanwezigheid alle deelnemers vereist), een vrijwilligersvergoeding van 16 €. We vragen je engagement voor de hele vakantie. Wanneer je opstapt tijdens de vakantie, verlies je je recht op een vrijwilligersvergoeding.

3. dan zijn de kosten van het openbaar vervoer tot aan de vakantieplaats en terug ten laste van Stapje. En  als je met je wagen boodschappen doet voor Stapje kan je het officieel tarief én na groen licht van Toerisme Vlaanderen per  vervoerformulier aanvragen.


Als vrijwilliger die niet to de doelgroep behoort

1. kom je gratis mee op de vakantie ( - je krijgt geen vrijwilligersvergoeding -  balen hé -)

2. we vragen dat de ouders van deze jonge vrijwilligers spontaan een bijdrage storten. Een deel aan de eigen zoon/dochter en een deel aan Stapje in de wereld. De reële vakantie kost ongeveer 240 € per persoon voor de hele vakantie.

3. je kosten voor het vervoer worden terugbetaald volgens het officieel tarief na groen licht van Toerisme Vlaanderen, je kan ook meekomen met de bus.

4. voor mogelijke aankopen die je doet voor materiaal voor activiteiten, overleg je eerst met de CEO van de vakantie en hou zeker het aankoopticket bij. Dit kan je dan terugbetaald krijgen.