Inschrijving

Inschrijven doe je best via je sociale organisatie: buurtwerking, OCMW, VDAB, huisarts, schuldbemiddeling enz...

Als je toch individueel inschrijft voeg je een bewijs van doelgroep bij.

Om geldig in te schrijven doe je volgende zaken:

1. je laat het inschrijfformulier invullen door een sociale organisatie en die mailt het aan

manu@stapjeindewereld.be. Dit kan met de hand of online.


Je kan het ook zelf invullen en dan voeg je een bewijs van doelgroep bij en stuur het naar

vzw Stapje in de wereld, Albrecht Rodenbachstraat 45 te Kessel-Lo.

2. Je stort van 10 € voorschot op rekening nummer BE73 0689 0443 1360 van vzw Stapje in de wereld, Albrecht Rodenbachstraat 45 te 3010 Kessel-Lo en je noteert bij de mededeling: de naam van de deelnemers en vakantie te .................. van .. tot ...

Na ontvangst van je inschrijvingsformulier én het voorschot ontvang je van ons een geldig inschrijfbewijs. Pas dan ben je ingeschreven!