inschrijfformulier

vzw stapje in de wereld  -  Albrecht Rodenbachstraat 45 3010 Kessel-Lo -  ondernemingsnr 656794027  info@stapjeindewereld.be


inschrijfformulier .................vakantie 202..      


van  .................................................tot ..................................................................in .....................................................


Sociale organisatie die doorverwijst  (dit is enkel voor de deelnemers)

naam instantie.............................................................................................................     telefoon ............................................................


straat ......................................................................huisnr..............  postcode .............. .gemeente..........................................................


contactpersoon ................................................................................e-mail ...............................................................................................


 Deelnemer(s) en/of vrijwilligers

nr

familienaam

voornaam

m/v

geboorte-datum

nationaliteit en contacttaal

te betalen ( zie kostprijs)

schoen maat Tshrt maat

volledige studiebeurs ja/neen


totaal:Deelnemer(s) en of vrijwilligers


Adres  straat ....................................................................... nr ........postcode ..................... en gemeente........................................................................


ouders idem? ja/neen Adres ouder (s) indien anders naam.............................................................................................


straat .......................................................................................... huisnr .......postcode ............. gemeente.......................................................................

 

Telefoonnr:    deelnemer...........................................              mama................................................. papa...................................................


inkomen uit arbeid           mama en/of papa     ja  / /neen  - indien ja krijg je een fiscaal attest voor kinderopvangvoor kinderen jonger dan 12 jaar van de kindvakantie.


per deelnemer een kleefstrookjes van de ziekenkas met een klein puntje vastgekleefd aan dit vakjeE-mailadres:                    deelnemer..................................................                    @......................................


mama........................................................................... @......................................


papa..............................................................................@......................................


Wie contacteren in nood: verwantschap, naam en voornaam:........................................................


telefoonnummer:...........................................................................................


 

huisdokter :                     naam :...............................................................................telefoon.............................


straat ................................................................................ huisnr   ........postcode .......   gemeente ............................................................

 


Medische en sociale gegevens

voornaam

allergie


wat doen indien het zich voordoet

voeding

veggy, veganist, allergenen,  soort vlees, soort fleswater, soort melkpoeder

medicatie naam, wijze van toedienen, dosis per keer aantal x per dag in frigo bewaren en inentingen

andere gegevens: pampernr , bedwateren, snurken,  agressief, autisme spectrum,depressie, ander psychisch of fysiek probleem,  mag/kan zwemmen? mag sporten?


Toestemmingen: Ik ondergetekende geef de toestemming

ja/nee : aan “Stapke in de wereld” om foto’s/films van deze deelnemers te gebruiken in hun publicaties, mails, sponsoraanvragen, facebook en dergelijke meer.

ja/nee: aan de begeleiding om in hoge nood aan deze deelnemers via de apotheek vrij verkrijgbare, pijnstillende en  koortswerende medicatie toe te dienen.

Je inschrijving geldt als lidmaatschap van de vzw Stapje in de wereld.

ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens volledig en correct zijn:


datum                                                                                  handtekening volwassen deelnemer  of ouder/voogd minderjarige deelnemers


.....................                                                              ....................................................................................................................................

strookje van de mutualiteit, van alle deelnemers

Bij deze stort ik 10 € voorschot op rekening nummer BE73 0689 0443 1360 van VZW Stapje in de wereld. Pas na ontvangst van een inschrijfbevestiging ben ik ingeschreven.


Bij voorkeur 3 weken voor de aanvang van de vakantie stort ik het saldo conform de totale kostprijs. Indien de kostprijs een probleem is, neem dan direct contact op met ons, dan bekijken wat we kunnen doen. Geld mag geen drempel zijn!


Geheugensteuntje voor degene die inschrijft

 

………………………………………………………………………….is ingeschreven in de vakantie te ……………………………………..van……………..tot……………………………

 

………………………………………………………………………….is ingeschreven in de vakantie te ……………………………………..van……………..tot……………………………

 

………………………………………………………………………….is ingeschreven in de vakantie te ……………………………………..van……………..tot……………………………

 

…………………………………………………………………………. Is ingeschreven in de vakantie te ……………………………………..van……………..tot……………………………

 

…………………………………………………………………………. Is ingeschreven in de vakantie te ……………………………………..van……………..tot……………………………

 

…………………………………………………………………………. Is ingeschreven in de vakantie te ……………………………………..van……………..tot……………………………

 

…………………………………………………………………………. Is ingeschreven in de vakantie te ……………………………………..van……………..tot……………………………

 

Toestemmingen: Ik ondergetekende geef de toestemming

 

ja/nee : aan “Stapke in de wereld” om foto’s/films van deze deelnemers te gebruiken in hun publicaties, mails, sponsoraanvragen, facebook en dergelijke meer.

ja/nee: aan de begeleiding om in hoge nood aan deze deelnemers via de apotheek vrij verkrijgbare, pijnstillende en  koortswerende medicatie toe te dienen.

Je inschrijving geldt als lidmaatschap van de vzw Stapje in de wereld.

 

 

Bij deze stort ik per soort vakantie 10 € voorschot op rekening nummer BE73 0689 0443 1360 van VZW Stapje in de wereld. Pas na ontvangst van een inschrijfbevestiging ben ik ingeschreven. Bij voorkeur 3 weken voor de aanvang van de vakantie stort ik het saldo conform de totale kostprijs. Indien de kostprijs een probleem is, neem dan direct onmiddellijk contact op met ons, dan bekijken samen met het sociaal huis wat we kunnen doen. Geld mag geen drempel zijn!


Als vrijwilliger uit de doelgroep ontvang je een vrijwilligersvergoeding als je als animator bij de kinderen bent. De kwetsbare koks krijgen dit ook op de start en einddag.

 

vzw stapje in de wereld  -  Albrecht Rodenbachstraat 45 3010 Kessel-Lo -  ondernemingsnr 656794027 – www.stapjeindewereld.be – tel op de vakantie: 0493 69 17 40

We laten de kinderen ‘vrij genieten van de vakantie en genieten zelf van de vrije tijd’ dus bellen we max. 2 keer in die week na 18u en zelfs best niet. info@stapjeindewereld.be