digitaal inschrijven

Inschrijfformulier vakantie 2018 met vzw Stapje in de wereld. Wie inschrijft voor een vakantie is meteen jaarlid van de vzw Stapje in de wereld.  We zouden het fijn vinden een foto van je te hebben.

Kan je die via whatsapp versturen naar 0493 69 17 40  met je naam erbij?


Neem volgende zaken bij de hand:

  1. gegevens sociale organisatie contactpersoon en telefoon,

  2. naam en telefoon van de persoon die we contacteren in een noodgeval

  3. naam en telefoon van je huisarts

  4. de naam en hoevelheid en ogenblik van inname van de medicatie die je neemt

  5. de data van de laatste inentingen


Dit formulier komt terecht bij de voorzitster. Deze gegevens worden behandeld conform de wet op de privacy en ons privacybeleid.


Merk wel: Je krijgt een ontvangstbevestiging maar dit is nog geen inschrijvingsbewijs! Pas na het betalen van 10 € voorschot en nadat je van ons een inschrijfbevestiging krijgt, ben je definitief ingeschreven!


Een * betekent dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Wie niet via een sociale organisatie inschrijft noteert:

-geen doelgroep

-indien je wel tot doelgroep behoort: bezorg het bewijs aan Vzw Stapje in de wereld zie doelgroep, vb bewijs verhoogde tegemoetkoming ziekenkas of inkomstbewijs via bankuittreksel of bewijs studiebeurs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja
neen
 
 
ja
neen
u moet mij eerst contacteren
 
 
ja
neen
 
 
 
ja
neen
niet van toepassing
 
 
 
ja, ik stort 10 € direct als voorschot en ontvang daarna de inschrijvingsbevestiging
ik heb het heel erg moeilijk om dit te betalen en wil graag overleg bel mij aub
het is mij niet duidelijk hoeveel ik moet betalen contacteer mij aub
ik kom alleen als vrijwilliger
 
ja
neen