digitaal inschrijven

Inschrijfformulier voor een vakantie met vzw Stapje in de wereld. Wie inschrijft voor een vakantie is meteen jaarlid van de vzw Stapje in de wereld.  We zouden het fijn vinden een foto van je te hebben.

Kan je die via whatsapp versturen naar 0493 69 17 40  met je naam erbij?


Als vrijwilliger ga je direct naar punt 2


Neem volgende zaken bij de hand:

  1. gegevens sociale organisatie contactpersoon en telefoon,

  2. naam en telefoon van de persoon die we contacteren in een noodgeval

  3. naam en telefoon van je huisarts

  4. de naam en hoevelheid en ogenblik van inname van de medicatie die je neemt

  5. de data van de laatste inentingen


Dit formulier komt terecht bij de voorzitster. Deze gegevens worden behandeld conform de wet op de privacy en ons privacybeleid.


Merk wel: Je krijgt een ontvangstbevestiging maar dit is nog geen inschrijvingsbewijs! Pas na het betalen van 10 € voorschot en nadat je van ons een inschrijfbevestiging krijgt, ben je definitief ingeschreven!


Een * betekent dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Wie niet via een sociale organisatie inschrijft noteert:

-geen doelgroep

-indien je wel tot doelgroep behoort: bezorg het bewijs aan Vzw Stapje in de wereld zie doelgroep, vb bewijs verhoogde tegemoetkoming ziekenkas of inkomstbewijs via bankuittreksel of bewijs studiebeurs

 
a ik had zelf corona en iedereen die hier met mij inschrijft
b we zijn allemaal gevaccineerd tegen Covid 19 of Corona
c we betalen zelf voor een PCR test die max 2 d voor de vakantie afgenomen is en negatief aangeeft
d om medische redenen vermeld in punt 7 mogen we geen vaccinatie krijgen en dus wordt de PCR test terugbetaald die we afnemen max 2d voor de vakantie startdie we aangeven op volgende Nieuwe optie
 
 
ik ga niet mee op de fietsvakantie
ik heb zelf geen fiets maar kan wel fietsen
ik heb zelf een fiets en tussen 14 en 30 juni laat ik deze op kosten van Stapje nakijken en herstellen bij VZW Velo onder het stadskantoor van Leuven
 
ik ga niet mee op de 55+ vakantie
workshop haken
planetariumvoorstelling in het duinenhuis en bij mooi weer bezoek aan de sterrenwacht (max 15p)
elke ochtend: beweegkwartiertje
zonsopgangwandeling op het strand
bezoekerscentrum de Doornpannen met begeleide wandeling
museumbezoek bv. Krekehof, Keunekapel, moderne dorpskerk, zuid-abdijmolen, Paul Delvauxmuseum
ik heb nog geen specifieke keuze gemaakt en doe dit op de eerste dag
bezoek aan het abdijmuseum ten Duinen
Nieuwe optie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja
neen
 
 
ik heb het heel erg moeilijk om dit te betalen en wil graag overleg bel mij aub
het is mij niet duidelijk hoeveel ik moet betalen contacteer mij aub
ik kom alleen als vrijwilliger
ik betaal nu direct het volledige bedrag
ik stort nu 10 € voorschot en 3 weken voor het vertrek het saldo
Nieuwe optie
 
ja
neen