digitaal inschrijven
Stapje in de wereld

Inschrijfformulier voor een vakantie met vzw Stapje in de wereld. Wie inschrijft voor een vakantie is meteen jaarlid van de vzw Stapje in de wereld.  We zouden het fijn vinden een foto van je te hebben.

Kan je die via whatsapp versturen naar 0493 69 17 40  met je naam erbij?


Als vrijwilliger ga je direct naar punt 2


Neem volgende zaken bij de hand:

  1. gegevens sociale organisatie contactpersoon en telefoon,

  2. naam en telefoon van de persoon die we contacteren in een noodgeval

  3. naam en telefoon van je huisarts

  4. de naam en hoevelheid en ogenblik van inname van de medicatie die je neemt

  5. de data van de laatste inentingen


Dit formulier komt terecht bij de voorzitster. Deze gegevens worden behandeld conform de wet op de privacy en ons privacybeleid.


Merk wel: Je krijgt een ontvangstbevestiging maar dit is nog geen inschrijvingsbewijs! Pas na het betalen van 10 € voorschot en nadat je van ons een inschrijfbevestiging krijgt, ben je definitief ingeschreven!


Een * betekent dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Wie niet via een sociale organisatie inschrijft noteert:

-geen doelgroep

-indien je wel tot doelgroep behoort: bezorg het bewijs aan Vzw Stapje in de wereld zie doelgroep, vb bewijs verhoogde tegemoetkoming ziekenkas of inkomstbewijs via bankuittreksel of bewijs studiebeurs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja
neen
 
 
ik heb het heel erg moeilijk om dit te betalen en wil graag overleg bel mij aub
het is mij niet duidelijk hoeveel ik moet betalen contacteer mij aub
ik kom alleen als vrijwilliger
ik betaal nu direct het volledige bedrag
ik stort nu 10 € voorschot en 3 weken voor het vertrek het saldo
ik heb al betaald
ik ga mee als doelgroepvrijwilligers en verreken de kost van mijn kinderen met mijn vergoeding.
ik heb al een deel betaald of betaal maandelijks een beetje en 3 weken voor het vertrek betaal ik het saldo
 
een ouder werkt en dus ontvangen we graag een fiscaal attest zodat we 40% terugkrijgen van de belastingen
vraag ons dit volgend jaar in februari opnieuw
geen ouder heeft betaald wit werk, ga verder naar vraag 15.
 
Ik ken het systeem en zorg zelf voor het nodige vervoer
Bel mij aub op om het vervoer te bespreken
 
ok
liever niet
 
ja
neen