SPONSORS

Dankjewel voor je bijdrage !

dat kan

rechtstreeks op rekening nr BE73 0689 0443 1360 op vzw Stapje in de wereld, Kerkhofdreef 3 bus 0201 3001 Heverlee met vermelding gift

of

mét fiscale aftrek vanaf 40 € op rekeningnummer BE70 8939 4402 9125 van Welzijnsschakels Huidevetterstraat 165 te 1000 Brussel met vermelding  "gift en info aan 15013".

       Voor een gift voor de Marathon van Jan Vansantvoet vermeld je: "marathongift en onze info aan 15013". Door 15013 te vermelden weet Welzijnsschakels dat de gift voor Stapje in de wereld is. 


Welzijnsschakels bezorgt u in de maand februari van het volgende jaar het document voor de fiscale aftrek.

De vermelding : 'én onze info' maakt dat je akkoord gaat dat wij je adres en naam kennen. Anders hindert de wet op de privacy hen om ons jullie gegevens door te geven en dit is jammer.


Dankjewel voor meer dan 4000 € dat we zo in 2020 ontvingen!

Stapje in de wereld is erkend


- als sociaal - toeristische organisatie sinds oktober 2016. Toerisme Vlaanderen betaalt ongeveer de helft van de vakanties.


- Toerisme Vlaanderen betaalt 70% van de impulsvakanties


- als autonoom welzijnswerk sedert 1/1/2018

Stapje in de wereld is erkend als vorming in Stad Leuven.


Stapje Herent is erkend als jeugdwerk in Herent 

De nationale loterij betaalt 8% van de bubbelvakanties

Caritas hulpbetoon betaalt 2200 € aan kinderen in nood voor de bubbelvakanties

Welzijnsschakels ondersteunt financieel en geeft deskundig advies en morele ondersteuning

Financiën: jaarlijks heeft Stapje in de wereld meer dan 20.000 € nodig om het project waar te kunnen maken, elke sponsoractie klein én groot zijn super welkom!  Vorig jaar hebben milde sponsors Stapje is een goed doel, je kan ons een legaat geven


Via Trooper werd ons 96,91€  gestort . Doe je internetaankopen via https://www.trooper.be/stapjeindewereld en scroll naar beneden voor de keuze van je aankooplijn. Zo komt er een % of een vast bedrag automatisch naar ons en jij hebt niet méér kosten!

EEN DIK DANKJEWEL VOOR


- met Make Belgium Great Again willen we mee 155 steunbonnen van 50 € verdelen en polsen naar de lasten en lusten van Corona bij onze deelnemers.  We merken dat 6 gezinnen kou leden in de winterprik en zorgen voor hen voor extra dekens en lakens.


- de Lionsclub Leuven Erasmus steunt de middenstand én Stapje in de wereld.  Zij betalen gedurende 7 zondag 20 feestmaaltijden van het restaurant De Jacht in Heverlee.  Die maaltijden mag Stapje in de wereld verdelen. Dat lukt ons prima en onze mensen zijn zeer tevreden! Alle maaltijden hebben nu een bestemming gevonden.


- de Lionsclub Parel van het Hagenland Aarschot sponsort 500 €.  en 250 € voor paaseitjes en sint chocolade.

       Zo zorgen we ook in Aarschot voor feestmaaltijden. 

-de sponsoring van de communikantjes van Herent gaf ons de kans om 16 gezinnen en 65 gezinsleden een feestmaaltijd te bezorgen.


- Op 23 december ontvingen we een 1.000  € van de Militairen van Heverlee ook al kon hun sponsoringsconcert niet plaatsvinden. Top hé

Zonder de hulp van Caritas Vlaanderen was de opstart van Stapje in de wereld niet mogelijk geweest! Dankjewel!


Welzijnsschakels steunen ons financieel en moreel, dankjewel!


Vele individuele giften en deze sponsors maken de vakanties mogelijk:


Serviceclubs  Lions Club, Kiwanis Club Leuven Artemis  en Tielt-Winge, Fugofa - Parochie Herent - Cera, BNP Paribas Fortis - Sociale dienst van het Leger te Heverlee - Steunacties van de Scouts en de scholen van Herent

Dans4U - Caritas Hulpbetoon - Wijkcomité Schoonzicht Winksele - Verenigingen parochiale werken

Music for life - Megafoon van Oikonde - Fluvius system operator - Curieus Herent - de Warmste Week : Beweging.net en de vriendenkring van het Rekenhof - Stichting Denise Crivits, Crematorium Hofheide,

Diamondparty : vier koppels zijn in 2020 samen 60 jaar getrouwd en vieren dit ook samen. De cadeaus zijn giften aan Stapje in de wereld! nu al 4.282 € super toch!

De militairen van Heverlee schonk drie jaar lang zelfs meer dan  1000 € aan Stapje in de wereld.

Jan Vansantvoet liep op 17 oktober 2022 de marathon voor Stapje en sponsors brengen tot 3.000 € binnen.

Mai Valenberghs stapte op 23 december 2022 van Kessel-Lo via de GR route naar Mechelen voor de Warmste week en voor Samen altijd warmer