BESTUUR

Bestuursraad vzw Stapje in de wereld

voorzitter- Penningmeester


Anna Missinne


anna@stapjeindewereld.be

coördinator


Manuela Seldeslachts


manu@stapjeindewereld.be

bestuurslid


Lut Van Acker


Lut@stapjeindewereld.be

secretaris


Mieke Luyckx


mieke@stapjeindewereld.be

bestuurslid


Chris Mariëns


overleden op 23 sept. 2020

rouwbericht

Leden Algemene Vergadering:erevoorzitster An-Katrien De Weer, Walter Debroyer, Anna Missinne, Frans Decuyper, Manuela Seldeslachts, Lut Van Acker, Mieke Luyckx, Sandra Leener, Wendy Renders, Ouafae Ait El Houjaj, Mieke Drossart, Dirk Rondas Catherine Jakus, Annemie Van Winckel, Alain Liegois, Ivo Van Den Bossche, Médiatrice Twagirayezu, Johan Nackaerts, Greta Vandenbosch, Chris Mariëns, Annemie Detroyer en Hans Aelvoet

Bestuursraad: Stapje in de wereld in de Rodenbachstraat 45 te Kessel-Lo 

telkens de derde vrijdag van de maand om 13:30, en vanaf mei op zaterdagmorgen.volgende vergadering Bestuurraad wegens CORONA digitaal op vrijdag 10 oktober is de volgende, en wijkt af van het algoritme


Je kan ons mailen als je graag een uitnodiging krijgt. Wij contacteren de mensen die betrokken zijn bij de agenda.  


al voorbij in 2020: 17 januari - 21 februari - 28 maart - 10 april - 24 april - 2 mei - 11 mei - 18 mei -  5 juni - 21 juli - 21 augustus - 4 september - 


al voorbij in 2019:

  9 januari  - 20 februari - 20 maart - 10 april  -  15 mei  -  12 juni - 11 september - 15 oktober en 15 november en 15 december


De open algemene vergadering 28 maart is wegens CORONA vervangen door een schriftelijke AV waarop de leden via e-mail de diverse vragen beantwoordden.  Ook de antwoorden op vragen van de leden werden via e-mail bezorgd. 


De volgende open algemene vergadering is digitaal 24 oktober 2020. Agenda: 

1. aanpassing statuten aan de nieuwe wetgeving

2. noteren van Mieke en Anna als verantwoordelijken voor de organisatie in het staatsblad

3. begroting 2021

4. bespreking werking mét Corona

5. varia: jullie kunnen issues aanbrengen via anna@stapjeindewereld.be of via iemand van het bestuur.