Privacybeleid

Privaycverklaring goedgekeurd in Algemene Vergadering.


1.gegevens en inzage:


Behalve van de leden van de algemene vergadering worden geen rijksregisternummers gevraagd of bewaard. Inzage in je gegevens. Je kan je eigen gegevens opvragen op de zetel van de vereniging.

Medische gegevens worden niet digitaal genoteerd. De andere gegevens worden wel digitaal bewaard maar zijn niet toegankelijk voor derden.


2.bewaring per soort formulier


2.1.Deelnemersformulieren

Voor de vakanties of activiteiten bewaren we deze tot na de controle van de subsidiegever. Dit is werkjaar + maximaal 3 jaar.


Deze gegevens nemen we mee op de vakantie of tijdens de activiteit en worden discreet behandeld. Informatie over medicatie, inentingen, allergieĆ«n, bedplassen, voedingsintoleranties of -beperkingen  en speciale aandachtspunten worden functioneel doorgegeven binnen de organisatie. Bij medische noodzaak krijgt de behandelende arts of verpleegster deze informatie. 


2.2.Afsprakennota's met vrijwilligers

De fysieke nota bewaren we tot na het stopzetten van de inzet (zo mogelijk na de outtake) van de vrijwilliger.


3.Digitale gegevens van deelnemers/vrijwilligers

De digitale gegevens worden bewaard op de zetel en zijn met paswoord beveiligd. De informatie wordt functioneel benut binnen de organisatie.

De subsidiegever vraagt naam adres en geboortedatum.  De andere digitale gegevens worden niet individueel aan derden doorgegeven maar dienen voor statistieken van de subsidiegever en voor intern gebruik.


4. De gegevens van de sponsors ook deze via Welzijnsschakels worden niet verder gegeven aan derden, tenzij deze sponsors zelf de publicatie vragen.