VORMING

 In 2020 was er een intensieve vorming :
ik wil /jij wilt niet 
geweldloos samenwerken o.l.v. Pat Patfoort zelfOpbouwend en geweldloos omgaan met conflicten      

Info :    www.patpatfoort.be


Tijdens dit WE werd vooreerst duidelijk gemaakt wat een conflict precies is, hoe het ontstaat en wat de talrijke, pijnlijke gevolgen ervan zijn. Daarna werden op basis van eenvoudige en zeer herkenbare schema’s (van het MmE-model) inzichten meegegeven hoe men op verschillende wijzen met conflicten kan omgaan: op een destructieve manier, voor de anderen en voor onszelf, of op een opbouwende en geweldloze manier. Er werd aandacht gegeven aan preventie van conflicten, geweldloze hantering en transformatie van conflicten. We bekeken welke vaardigheden en tools daarvoor nodig zijn, en leerden ze gebruiken in allerlei concrete situaties.

Wat is het restultaat van deze vorming?
Minder bang worden van conflicten omdat we beter weten hoe ermee om te gaan. Er niet meer onder lijden, er geen slachtoffer meer van zijn, verandering brengen in ons leven wat dat betreft. Beter begrijpen wat onze bijdrage is in conflicten. In staat zijn conflicten werkelijk te vermijden en ze te hanteren op een opbouwende wijze. Geliefden, vrienden of collega’s kunnen helpen die in conflictsituaties verwikkeld zijn.

Hoe wordt er gewerkt?
Er is een theoretisch kader opgebouwd dat rijkelijk  geïllustreerd is door herkenbare, dagdagelijkse voorbeelden. Deze opbouw werd regelmatig onderbroken door oefeningen om de theoretische inzichten in de praktijk te leren omzetten: in subgroepjes konden we reacties en ervaringen uitwisselen, observatie- en analyse- oefeningen doen, kleine rollen spelen, creatieve improvisaties, …


Dr. Pat Patfoort is antropologe, docent, auteur en trainster met nu ongeveer 50 jaar ervaring. Ze werkt rond conflicten van het niveau van de opvoeding, via koppelrelaties en relaties in groepen, tot het inter-ethnisch niveau. Ze is oprichtster en voorzitster van vzw De Vuurbloem in Brugge, ze is gehuwd, moeder van twee en grootmoeder van vier (www.patpatfoort.be).

Dankjewel Pat!