nieuws

Een luisterend oor!


We willen graag een platform creëren waarop mensen die hun verhaal kwijt willen in contact gebracht worden met iemand die naar hen wil luisteren.

We zijn ervan overtuigd dat velen onder ons de behoefte hebben om iemand hun verhaal te vertellen en we zetten ons in om “echt” te luisteren. Jouw verhaal kan positief of negatief zijn, je wilt het gewoon eens kwijt. Het kan over een probleemsituatie gaan, het kan je levensverhaal zijn of een gevoel van vreugde of verdriet dat je wil delen. Daarom zijn wij er voor jou.

Hoe werkt het?

We luisteren op Maandag van 20:00 - 22:00  via  Facebook Messenger Anna.


Als Facebook Messenger voor jou geen optie is, mag je ons bellen of per mail contacteren. Ook als het dringend is, als het tijdstip jou niet past of als je denkt dat het gesprek langer zal duren dan een half uur. Dit kan via het nummer +32 484 064 669 of via mail aan anna.missinne@gmail.com.

We zijn geen specialisten en we geven dus ook geen advies, we zetten ons wel in om echt te luisteren. Het gesprek is niet anoniem maar alles wat er besproken wordt blijft strikt confidentieel. We hopen dat je tijdens deze praatsessie voldoening vindt in de mogelijkheid om eens je hart te luchten. Je helpt ons zo om zicht te krijgen op algemene noden die we verzamelen en anoniem doorgeven via welzijnszorg aan de overheid.


Anna is de voorzitster van Stapje in de wereld.

Financiën: jaarlijks heeft Stapje in de wereld meer dan 20.000 € nodig om het project waar te kunnen maken, elke sponsoractie klein én groot zijn super welkom!  Vorig jaar hebben milde sponsors Stapje is een goed doel, je kan ons een legaat geven


Via Trooper werd ons 96,91€  gestort . Doe je internetaankopen via https://www.trooper.be/stapjeindewereld en scroll naar beneden voor de keuze van je aankooplijn. Zo komt er een % of een vast bedrag automatisch naar ons en jij hebt niet méér kosten!

vakantie voor

datum

kinderen 7-11jaar

1-5 juli 2020

jeugd 12-15 jaar


jongeren 16-21jaar

nog niet bepaal

55-90 jaar

eerste midweek van september

kinderen 0-11 jaar met mama en/of oma

paasvakantie 2020

kinderen 4-15 jaar met ouder(s) en of grootouder(s)

grote vakantie 2020