parlementaire commissie


Deze tekst is gebracht door Anna Missinne tijdens de hoorzitting op 15 mei 2018 in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed.


Geachte dames heren parlementairen,


Ik ben Anna Missinne, medeoprichtster van vzw stapje in de wereld. We bestaan nu drie jaar. Ons doelpubliek zijn mensen die dapper moeten rondkomen met een veel te klein budget.

Het voorstel van decreet dat voorligt wil ‘drempels’ wegwerken én een algemeen verbreding van de inzet realiseren. We juichen dit absoluut toe.

Onze vzw stapje in de wereld heeft twee doelstellingen:

1.financiële drempels wegwerken door slechts een kwart en zelfs minder van de kostprijs te vragen, de gemiddelde bijdrage is 26 €, de kostprijs is tussen de 200 en 240 €.

2.persoonsversterkend werken. Dat vergroot de zelfredzaamheid. Dit doen we via activiteiten die het zelfbeeld herstellen. We focussen hierbij op de kwaliteiten die ieder heeft. Dit helpt hen om uit de put te geraken, hun eigenwaarde terug laten vinden, en werkt drempels weg  bij het solliciteren.

3. we werken inclusief: 3 generaties samen, inwoners van autochtone en allochtone komaf, mensen in een rolstoel én als leefsleutel komt  de helft van de leiding uit de doelgroep en 60% komt van buiten de kring rond Leuven en uit andere provincies.

 

We willen dus drempels wegwerken. Dus moeten we oppassen dat we geen nieuwe drempels inbouwen!

Het voorstel van decreet bouwt voor ons, sociaal toeristische organisaties nieuwe drempels in.

en wel zo dat we in die modus niet hadden kunnen starten. De lat ligt veel hoger, ja te hoog. Dit decreet bouwt de facto een groeistop in voor sociaal-toeristische organisaties. Terwijl het meent drempels weg te werken!  Ik verklaar me nader

1.2 jaar bewijzen dat je vakanties kan organiseren ipv 1 jaar is een hogere drempel. Caritas catholica hielp ons door het eerste jaar, maar of zij dat ook een tweede jaar zouden doen is helemaal niet zeker!

    Wij willen de drempel van het bewijzen dat je vakanties kan organiseren op één jaar houden! (wijziging art. 10, 1° voorstel van decreet)


2.minstens 150 unieke deelnemers is een veel hogere drempel dan de huidige 70:

a.Dit betekent jaarlijks 25.000 € naast de subsidie nog zelf aan inkomsten genereren via sponsoring of acties. Dat is veel meer dan 10.000 € extra inkomsten zoeken voor 70 unieke deelnemers.

b.kinderen gaan soms mee op gezinsvakantie én op kindervakantie, die tellen dus maar 1 keer mee. Om 151 unieke mensen uit de doelgroep te bereiken gingen in 2017 bv  204 mensen met ons mee op de vakantie. Dit halen we dit jaar en volgend jaar niet. We plannen niets in wat we niet met zekerheid kunnen betalen. 70 unieke deelnemers halen we wel.

c. Wie als Vlaming in Wallonië woont, telt niet mee voor de cijfers, waarom sluiten we die mensen uit?

   Wij willen de nieuwe drempel van  150 in art. 10, 3° van het voorstel  op 70 houden.


3.Minstens Vier overnachtingen per vakantie (artikel 10,3° voorstel):

Dit is geen nieuwe maar een verouderde drempel.  Er is duidelijk een tendens naar kortere vakanties, bv. ook voor weekendverblijven en citytrips. Mensen zijn makkelijker te overhalen voor kortere vakanties en verblijven…  Zo kunnen de ouders én de kinderen vertrouwen opbouwen om hen ook langer mee te laten gaan. Dit werkt een drempel weg én zorgt voor verbreding van het veld naar oudere mensen.

   We willen de drempel van minimum 4 overnachtingen verlagen naar minimum 2 overnachtingen


4. artikel 12 : laat de deelnemers in het kader van artikel 12 meetellen voor het aantal unieke deelnemers: out of the box denkende expertimentele zaken die in een projectsubsidie komen tellen niet mee voor de unieke aantal deelnemers...vb.  1/2 vakantie vrijwilligerswerk vb schilderen van een lokaal in het vakantiehuis en 1/2 vakantie puur vakantie: dit lokt papa's, die zo met de vrijwilligersvergoeding een deel van de kosten van de vakantie fier terugverdienen!


We zijn blij dat Sociaal­toeristische organisaties die specifiek inspelen op de vakantiedrempel armoede, kunnen aanspraak maken op aanvullende subsidies. Nu ontvangen we 50% voor onze vakanties en meer dan de helft van onze de tijd gaat naar het verzamelen van de rest van het geld. Een vakantie kost ons gemiddeld 40 € per persoon per dag, en ja,  de kost van mijn persoonlijke vakantie is heel wat hoger! We zijn heel zuinig met de gekregen euro’s.


Er zijn naast Stapje in de wereld in Leuven, zijn ook https://www.gandalfweb.be uit Oostkamp die u zo net hoorde, www.ajokvzw.be/ uit Deurne en http://www.bijeva.be/ uit Lede sociaal-toeristische organisaties die zich in deze situatie bevinden, die vakanties voor de allerarmsten organiseren en die hun hart vasthouden omdat we zonder die steun van Vlaanderen niet verder kunnen doen.

Dames en heren, Vlaamse volksvertegenwoordigers.  Hierbij nodig ik elk van u uit om onze vakantie zelf mee te maken, zo kan je voelen hoe U mee voor deze mensen het verschil maakt.

ik dank voor uw aandacht

Anna Missinne     

Voorzitter vzw Stapje in de wereld,     

- www.stapjeindewereld.be  -  Albrecht Rodenbachstraat 45 3010 Kessel-lo  - 0484 064669

15 mei 2018 13:30-